Stichting Strazdes Bérnu Nams
 
 

Doelstelling


Het bevorderen van contacten tussen mensen, het verlenen van hulp bij de opbouw van het maatschappelijk leven in Oost-Europa in het algemeen en in Letland in het bijzonder.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De inkomsten van de stichting bestaan uit:

Subsidies, donaties en bijdragen, al of niet van de overheid;

Schenkingen, erfstellingen en legaten;

Gekweekte rente en fondsen;

Alle andere verkrijgingen en baten


 

Welkom op de website van stichting Strazdes Bérnu Nams

Strazdes Bérnu Nams

Adres:

Braamkamp 184,
7206 HJ Zutphen

Algemeen nut beogende instelling (Anbi) nr: 821505233

KVK nr: 08210745